Duomenų valdytojas MB „Technoaibė“, toliau vadinamas Bendrove arba mes, gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą. Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir lankosi Bendrovės internetinėje svetainėje www.technoaibe.lt, toliau vadinama Svetainė. Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės Svetainėje, kam šią informaciją perduodame ir kaip galime ja disponuoti. Privatumo politikoje naudojami terminai Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima identifikuoti pagal socialinius, kultūrinius, fiziologinius ar psichologinius faktorius, kai jie naudojami atskirai arba kartu su kita papildoma informacija. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris lankosi Bendrovės Svetainėje ir apie kurį Bendrovė renka informaciją. Taip pat - fizinis asmuo, siekiantis užsisakyti Bendrovės teikiamas paslaugas ar įsigyti Bendrovės Svetainėje prekiaujamas prekes. Duomenų valdytojas - Bendrovė MB „Technoaibė“, kuri nustato duomenų rinkimo pagrindą, tvarkymo tikslus bei priemones. Slapukas (angl. cookie) - mažas dažniausiai naudojamas tekstinis failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į kiekvieno Duomenų subjekto įrenginį, kuriuo jis jungiasi ar naršo Svetainėje. Slapukai įrašomi į Duomenų subjekto įrenginį tik jam davus sutikimą. Jie leidžia stebėti Duomenų subjekto veiksmus Svetainėje, rinkti apie jį duomenis tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų Svetainės funkcionavimą, stebėti statistinę informaciją, teikti specializuotus pasiūlymus. Svetainė - Bendrovės elektroninė parduotuvė www.technoaibe.lt Tiesioginė rinkodara - veikla, kai duomenų subjektui teikiama informacija, specializuoti pasiūlymai telefonu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, siekiant pristatyti Bendrovės prekes / paslaugas, pasiteirauti nuomonės ar sulaukti kitokio atgalinio atsako. Bendrosios nuostatos Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis bendrojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Mes užtikriname, kad renkame tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus. Garantuojame, kad imsimės visų būtinų priemonių, kad netikslūs ir neteisingi duomenys būtų kuo greičiau ištrinami arba pataisomi į teisingus. Šia Privatumo politika mes nesiekiame su Jumis susitarti dėl to, kaip bus tvarkomi Jūsų duomenys. Mes informuojame, kokia informacija apie Jus bus renkama, kaip ji bus tvarkoma, kiek laiko saugoma ir kokias teises Jūs turite. Privatumo politika galioja tik šios Bendrovės Svetainėje ir ji nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse. Duomenų subjektas, naršydamas Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir neprieštarauja jos nuostatoms. Jis taip pat sutinka, kad Bendrovė rinktų apie jį duomenis, kurie čia aprašomi (įskaitant tiesioginius ir netiesioginius duomenis, kuriuos Bendrovė gauna, kai Duomenų subjektas naršo Svetainėje, kai užpildo paraiškas, atsiunčia CV ar kitokiu būdu kreipiasi į Bendrovę). Kokius duomenis mes renkame? Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas ir kt. informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami prekes ir/ar prisiregistruodami Svetainėje. Informacija, kaip Jūs naudojate mūsų Svetainę: informaciją, kurią gauname, kai Jūs naršote Svetainėje, įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę lokaciją ar kt. informaciją apie Jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Taip pat informaciją apie Jūsų veiksmus Svetainėje - statistiką apie apsilankymų trukmę, puslapio / prekės paieškas, paspaudimų skaičių, pirkimo istoriją ir pan. Informacija iš trečiųjų šalių: Mes galime gauti informacijos apie Jūs iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, viešųjų, komercinių šaltinių, socialinių tinklų ir kt., jei tai nepažeidžia teisės aktų) ir susieti ją su informacija, kurią mes gauname iš Jūsų. Kita informacija: Bet kokia kita informacija, kurią Jūs savo noru atskleidžiate Bendrovei - telefonu, elektroniniu paštu, pildydami užklausą Bendrovės Svetainėje, bendraudami socialiniuose tinkluose ar kitais aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Bendrovę. Kaip mes naudojame Jūsų duomenis? Bendrovė naudoja Asmens duomenis šiais tikslais: Svetainės paslaugų / prekių užsakymo tikslais. Kai siūlome užsisakyti paslaugas ar įsigyti prekes, Duomenų subjektas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikalaujama konkrečiai paslaugai ar prekei užsisakyti. Svetainės lankomumo statistikos analizei. Mes siekiame užtikrinti sklandų ir kokybišką Svetainės funkcionavimą, ją tobulinti, pritaikyti klientų poreikiams. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Siekiame palaikyti santykius su klientais, todėl galime teikti specializuotus pasiūlymus, akcijas ir kt., taip pat - administruoti užklausas, kurias Jūs užpildote, kreipdamiesi į Bendrovę. Kitais tikslais. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Informacija apie naudojamus slapukus Informuojame, kad norėdami užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką Svetainės funkcionalumą. Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami Svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informuojame, kad slapukų ištrynimas gali lėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą ar kitaip riboti Svetainės funkcionalumą. Jums sutikus su slapukų įrašymu, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, Jūsų sutikimo dar kartą neprašysime.